Lervik Idrettsforening - 2001

Merking av tøy

Merk alt tøy til spillerene. Tøyet er alt for dyrt til å bli mistet, bevistgjør spillerene om å ta vare på sitt eget utstyr.