Lervik Idrettsforening - Referat foreldremøte jenter

Referat foreldremøte jenter

Takk for flott oppmøte på foreldremøte, kun tre forfall.

Takk til Ingelinn som blir oppmann for jentene.

Alle oppfordres til å følge med på hjemmesiden og bruk kalenderen.

Se eller felles som står under referatet til guttene. Referat håndball og fotball for jentene, finner dere her: Referat 09.04.2015