Elektronisk kamprapport

Hei!

 Hvem vil være med fra j2005? Send sms (41293357)eller messengermelding til Elin Tvete

Tirsdag 04. september kl 1900 på klubbhuset blir det opplæring i den elektroniske kamprapporten. 

 

Som dere alle vet skal vi fra denne sesongen benytte elektronisk kamprapport på kamper fra fylte 12 år. (vi kan benytte papir i tillegg, men rapporten MÅ sendes elektronisk).

 

Alle lagledere/oppmenn, samt minst 3-4 foreldre fra hvert lag må stille på dette (Trenerne er også velkomne dersom de ønsker å være med).

 

Vedlagt følger instruks for elektronisk kamprapport.

 

Vi håper å se mange denne kvelden!

 

Mvh

Reidar Vatle og Lena Skauen