Lervik Idrettsforening - 3v3 tunering i nov og info om FFK-akadamiet oppstart 5/10

3v3 tunering i nov og info om FFK-akadamiet oppstart 5/10

3V3 Tunering: Vi regner med at alle blir med på 3v3 tuneringen  7. eller 8 nov. 

Hvis dere er forhindret i å delta må dere gi en tilbakemelding til oppmann Linda på tlf 93007480 innen mandag  5/10

Dere kan gå på lervik sin hjemmeside under tunering for mere info om tuneringen. Det blir 4 spillere på hver lag - 3 spiller og en utskifter.  Jeg melder 3 guttelag og 3 jentelag på tunringen, derfor viktig med en tilbakemelding innen mandag 5/10 hvis du ikke blir med.

FFK-akademiet:

FFK på banen med FFK AKADEMIET!         

Til: Trenere, foresatte og barn født i 2009, 2008, 2007 og 2006 i Lervik IF, Saltnes Sportsklubb og Råde IL

En av de viktigste endringene som FFK startet høsten 2014 var å bidra i større grad i byprosjektets klubber med aktivitet og forhåpentligvis enda bedre kvalitet for de minste. Dette treningstilbudet kaller vi for FFK Akademiet, som er treninger som FFK tilbyr i tillegg til lagstreningene. FFK Akademiet for barn i 1. – 4. klasse (barn født i 2009, 2008, 2007 og 2006) blir ledet av den profesjonelle spillerutvikleren Jan Erik Audsen. OPPSTART ER MANDAG 5. OKTOBER

Den motoriske gullalder (6-12 år) er vel kjent, og foruten god utvikling som fotballspiller, får man også en mye bedre koordinasjon og kroppsbeherskelse med en slik påvirkning FFK ønsker å gi barna.

Mange barn ønsker seg en raskere fremgang som fotballspiller. FFK Akademiet ønsker at ivrige barn i 1. – 4. klasse i Lervik IF, Saltnes Sportsklubb og Råde IL skal bli enda flinkere til å spille fotball. FFK, i samarbeid med klubbene og med den profesjonelle spillerutvikleren Jan Erik Audsen som hovedtrener, sparker nå i gang FFK Akademiet på kunstgressbanen til Lervik IF.

Innholdet på FFK Akademiet er mye basert på de europeiske toppakademienes prinsipper med mye basistrening med ball samt motorikk. Vi er opptatt av at barna lærer – selvsagt i kombinasjon å ha det gøy sammen med andre barn fra andre klubber. Dette er midt i blinken for barn i 1. - 4. klasse som er i den motoriske gullalderen. Dvs. at de lærer fort nye teknikker, og kan dra stor fordel av å delta.

Trenerutvikling: Å utvikle trenere i alle klubbene i byen er også sentralt i å utvikle hele fotballbyen Fredrikstad. Vi ønsker at foreldretrenere kan komme innom FFK Akademiets treninger og se. 

Mottak av ballen langs bakken

FFK Akademiet består av en langsiktig, planmessig og strukturert skoleringsplan med temaer som er viktig i fotball. På høstens semester skal barna først og fremt trene på, og bli flinkere til, å stoppe og kontrollere baller langs bakken. I tillegg ta ballen med seg i fart. Barna får også mulighet til å trene på øvelser som gir de bedre kroppsbeherskelse. Balanse, smidighet og evnen til å koordinere kroppen sin er her viktige elementer.

I tillegg får barna mulighet til å spille kamper på små baner med få spillere på hvert lag. Det for å sikre at barna så ofte som mulig blir involvert i selve spillet.

HVORDAN MELDE SEG PÅ: 1. Gå inn på hjemmesiden til FFK (fredrikstadfk.no). 2. Klikk deg inn på UTVIKLING. 3. Klikk deretter på FFK Akademiet. 4. Klikk på FFK Akademiet 2006 – 2009. 5. Under påmelding, klikk på «dette skjemaet» og du er i gang med påmeldingen.

STED:                       Kunstgressbanen til Lervik IF

TIDSPUNKT:        15.30 – 16.45

DATOER:                5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 og 30/11

Med sportslig hilsen

Bjørn Frode Strand (Utviklingssjef i FFK (mobil: 92817890)
og Jan Erik Audsen (Fokus Spillerutvikling (mobil: 901 40 468)

Ingen oppføringer er funnet