Lervik Idrettsforening - Første spadestikk
Søk Logg inn

Første spadestikk

Mandag 16. april startet grunnarbeidene i forhold til nytt klubbhus. 

Kari Agerup og Bjarne Hansen tok i fellesskap første spadestikk på tomten hvor det nye huset skal ligge. Bjarne Hansen var også med på å stifte klubben i 1949, og er fortsatt aktiv i tirsdagsklubben. 

Arbeidet startet for 14 år siden med 2 ting, det ene var å erverve grunn på Gaustad samtidig som vi måtte få omregulert gamle Lervik banen til boligtomter.

Gravearbeidene vil starte i løpet av uken, og man beregner ca. 1 års byggetid før det nye klubbhuset står klart til bruk. 

 I9A3041 I9A3046 I9A3047