Reservasjon av klubbhus

UTLEIE AV KLUBBHUSET

 

Klubbhuset til Lervik IF er tilgjengelig for utleie. For oversikt over aktuelle reservasjoner, henvises det til vår klubbhuskalender: Klubbhuskalender

For tiden gjelder følgende priser:

  • Interne arrangement: Gratis (se informasjonskriv for ytterligere presisering)
  • Eksterne arrangement
    • Medlem: kr 1.500,-
    • Ikke medlem: kr 2.500,-
  • Korttidsutleie (feks barnebursdag)
    • Medlem: kr 500,-
  • Obligatorisk vask: kr 500,-

For forespørsel om reservasjon, går du til vår reservasjonsskjema: Bestillingsskjema klubbhus

Se ellers informasjon fra hovedstyret ang utleie av klubbhuset: Info utleie klubbhus