Lervik Idrettsforening - Rulleringsplan fotballsesongen 2018

Rulleringsplan fotballsesongen 2018

sesongstart2

Som tidligere varslet vil alle bli nødt til å stå over enkelte kamper gjennom sesongen i år. Dette siden klubben ikke fikk på plass et juniorlag og vi alene ikke har nok spillere til 2 guttelag.

Det er viktig å presisere at dette er et UTGANGSPUNKT for hvilke kamper den enkelte skal stå over. Dette KAN ENDRE SEG gjennom sesongen. Primært basert på treningsframmøte, men også fra kamp til kamp dersom det er frafall.

Derfor vil det til enhver tid være SPOND som er gjeldende i forhold til hvem som skal stille. Finner du ikke navnet ditt på lista skal du stå over kampen. Dersom noen møter til en kamp de ikke er satt opp til å spille kan man dessverre ikke starte. Dette siden hvert enkelt laguttak skal varsles fotballkretsen i forkant. De som er listet i SPOND er de som er meldt inn til kretsen som tropp til kampen.

Her kan dere se utgangspunktet for hvem som spiller hvilke kamper: Rullering sesongen 2018 - guttelaget

Guttelaget

Ingen oppføringer er funnet