Medlemskontingent

Lervik logo liten

Årsmøtet i Lervik IF har vedtatt at kontingenten skal bestå av en felles medlemskontingent og differensiert treningsavgift.

  • Medlemsavgift (gjelder alle medlemmer): kr 350,-
  • Treningsavgifter sentralt innkrevet
    • Mini-Lervik (0-6 år): kr 0,-
    • BIG (6-12 år): kr 1.350,-
    • Ungdom/Senior: kr 1.850,-
    • Veteran/Old boys: kr 0,-

Hovedstyret har videre fullmakt til å vedta et tak for husstandsmedlemmer. Dette er satt til kr 5.000,-. Dersom en husstand samlet får medlems- og treningsavgifter på mer enn dette beløpet kan samtlige i husstanden meldes inn, og treningsavgiftene avkortes.

For medlemmer med begrenset økonomisk evne gis anledning til å søke om oppdeling av beløpet eller ved spesielle forhold få redusert treningsavgift. Slik søknad sendes i tilfelle Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Klubbens økonomimodell er forankret i et prinsipp hvor samtlige årskull sikres et minimum av kostnadsdekning slik at det er mulig å utøve aktivitet med et minimum av egeninnsats og lagsinnkrevet treningsavgift. Drakter, seriepåmelding, fellesturnering, treningsfasiliteter, kursing av trenere og basisutvalg av treningsutstyr dekkes sentralt via den nye medlems- og treningsavgiften. Det er viktig å understreke at denne nye modellen ikke er til hinder for at hvert lag har lagskasser og egen økonomi til å dekke aktivitet ut over minimumstilbudet dekket av klubben. Ved slutten av hvert kalenderår gjør også hovedstyret et vedtak om dekning av trenerhonorar til lagene basert på den aktuelle økonomiske situasjon for klubben som helhet. Ambisjonen er å få dette til årlig og er en fast budsjettpost presentert til årsmøtet.

Medlemsavgift og treningsavgift faktureres i løpet av mars med forfall 01.04. og distribueres via lagene.

For spørsmål knyttet til dette, benytt kontakt oss kontaktskjema.

For mer informasjon vedrøerende klubbens økonomimodell: Økonomimodell Lervik IF

Hovedstyret