Organisasjonsplan Lervik IF

Lervik IF er avhengig av en god struktur og dyktige ledere for å skape grobunn for et mangfold av aktivitet innen våre primære grupper, Barneidrett (BIG), Håndball og Fotball.

For å få til dette er det nødvendig med en effektiv organisasjon. Denne er beskrevet i organisasjonsplanen vår, og vedtas av klubbens årsmøte.

Siste versjon finner du her: Organisasjonsplan Lervik IF

Planen inneholder også en oversikt over tillitsvalgte for gjeldende årsmøteperiode.