Lervik Idrettsforening - Årets håndballskole

Årets håndballskole

handballskole2013

Vi bruker samme malen fra 2012 og inviterer til håndballskole i 3 dager i uke 26. Vi legger ut påmelding på nettsidene og vi sender ut innvitasjon i ranselpost på skolen - kommer i løpet av mai.