Lervik Idrettsforening - Pizzalodd

Pizzalodd

Pizzalodd

Etter trening onsdag fikk alle gutta med seg en konvolutt med pizzalodd. 20 lodd á kr 25,-  

Når alle loddene er solgt åpnes konvolutten og gavekortet deles ut til vinneren. 

dere kan betales i Spond eller tiL Lervik sin konto: 1121 06 52428. Husk å merke innbetaling med navn, årskull og "Pizzalodd"

BETALINGSFRIST:  Onsdag 10.05.2017

Kommende aktiviteter

Ingen oppføringer er funnet