Lervik Idrettsforening - Innbetaling til lagskassa

Innbetaling til lagskassa

IMG 6440

Det nærmer seg sommeren og på tide å fylle opp lagskassa. Som diskutert og bestemt på foreldremøtet tidligere i år ønsket ikke foreldregeuppen å jobbe dugnad for å skaffe inntekter. Derfor må vi ty til direkte bidrag til lagskassa istedet. 

Ber om at samtlige betaler inn

  • Kr 1.500,-
  • Konto: 1121.06.52428
  • Betalingsfrist: 09.06.2017
  • Merk innbetaling:
    • Lagskasse smågutt 2017
    • Årskull
    • Navn

Fra klubbens side er det gitt informasjon om at det er kun innbetalinger til konto som aksepteres. Betaling via Vipps eller Spond er inntil videre ikke godkjent siden disse ikke videreformidler betalers navn eller hva det gjelder. Så denne gang må alle benytte betaling via konto.

Heia Lervik!

Kommende aktiviteter

Ingen oppføringer er funnet